1401.1 THE GLENLIVET GUARDIANS CHAPTER

The Glenlivet Guardians Chapter

Vào cuối năm 2013, Glenlivet đã gửi mẫu của ba loại mạch nha khác nhau đến Guardians of Glenlivet trên toàn thế giới và để họ chọn bản phát hành tiếp theo cho nhà máy chưng cất. Chiến thắng là loại mạch nha đơn kỳ lạ phiên bản giới hạn này, loại rượu whisky trưởng thành trong thùng Sherry Tây Ban Nha. The glenlivet guardian’s chapter có đầy mùi vị của nho khô , sô cô la đen và vị ấm áp để giữ cho những phiên bản Guardian luôn đong đầy. Đây là loại Single Malt không được lọc lạnh đặc biệt

48.7 % Vol.

Danh mục: ,