1900.1 SINGLETON GLEN ORD 42 NĂM

SINGLETON GLEN ORD 42 YEARS OLD

Singleton gần đây đã phát hành chai rượu mạch nha đơn lâu đời nhất trong lịch sử với hơn 180 năm của nhà máy chưng cất Glen Ord.

Đây là phiên bản thứ hai của dòng sản phẩm tưởng như đã bị lãng quên của Singleton, Glen Ord 42 năm sau sự thành công của phiên bản đầu tiên – The Singleton of Glen Ord 41 Year, phát hành năm 2017, chỉ có 600 chai phiên bản giới hạn được phát hành độc quyền tại châu Á, trong đó có 18 chai có sẵn ở Malaysia.

Glen Ord 42 năm đã trưởng thành trong hai thùng gỗ sồi Mỹ Hogshead, được chọn thủ công trước khi được đặt trong một chiếc thùng chứa Amontillado và được đóng chai với độ mạnh tự nhiên 49,3% ABV.

Danh mục: ,