1900.5 SINGLETON 35 NĂM

Singleton 35 năm

Singleton 35 năm tuổi là một trong những phiên bản có giá trị quý hiếm nhất trong bộ sưu tập mạch nha đơn cất của Singleton vùng Glen Ord.

Rượu whisky có hương vị độc đáo và cân bằng hoàn hảo nhờ quá trình trưởng thành trong suốt 35 năm.

Singleton được đóng chai ở nồng độ 40% và được phát hành với số lượng cực kỳ giới hạn, chỉ 999 chai được sản xuất trên toàn thế giới.

Danh mục: ,