800.6 CHIVAS ROYAL SALUTE FOR ROYAL WEDDING

Nguồn gốc             : Scotland

Độ tuổi                   : 25 năm

Seri đóng chai        : Blended Scotch Whisky

Nồng độ                 : 40,0 % 

Dung tích               : 700ml

Facebook: https://www.facebook.com/baotangwhiskycognac