800.4 CHIVAS ROYAL SALUTE 90TH ANNIVERSARY

Nguồn gốc             : Scotland

Seri đóng chai        : Blended Scotch Whisky

Số chai                   : 05

Nồng độ                 : 49%     

Dung tích               : 1000ml

Facebook: https://www.facebook.com/baotangwhiskycognac