800.1 CHIVAS ROYAL SALUTE (52 NĂM)

Nguồn gốc             : Scotland

Độ tuổi                   : 52 năm

Seri đóng chai        : Blended Scotch Whisky

Số chai                   : 106

Nồng độ                 : 44,8 % 

Dung tích               : 700ml

Facebook: https://www.facebook.com/baotangwhiskycognac