0083. REMY MARTIN 290 TH ANNIVERSARY COUPE

Nhà máy chưng cất  : Rémy Martin

Nguồn gốc               : Pháp

Số chai                     : 1

Nồng độ                  : 40,0%

Dung tích               : 1500ml

Facebook               : https://www.facebook.com/baotangwhiskycognac

Danh mục: ,