100.1 PORT ELLEN 40 NĂM

Nhà máy chưng cất: Port Ellen

Nguồn gốc             : Scotland

Độ tuổi                   : 40 năm

Seri đóng chai        : Single Malt

Năm chưng cất       : 1979

Năm đóng chai       : 2019

Thùng số                : 1883

Số chai                   : 78

Nồng độ                 : 44,4%

Dung tích               : 700ml

Facebook: https://www.facebook.com/baotangwhiskycognac

Email      : baotangwhiskycognac@gmail.com

 

Danh mục: ,