100.6 PORT ELLEN 12 NĂM

Nhà máy chưng cất              : Port Ellen

Nguồn gốc                             : Scotland

Độ tuổi                                   : 12 năm

Seri đóng chai                       : Single Malt

Nồng độ                                 : 40,0%

Dung tích                               : 750ml

Facebook: https://www.facebook.com/baotangwhiskycognac

 

Danh mục: ,