0113. MACALLAN EASTER ELCHIES SEASONAL SELECTION 11 YEAR OLD – AUTUMN

Macallan Easter Elchies Seasonal Selection 11 Year Old – Autumn

Macallan Easter Elchies Seasonal Selection – Autumn được chưng cất vào năm 1995 trong thùng sherry #9457. Và được đóng chai khi chúng đạt 11 năm tuổi.

Phiên bản này phát hành 285 chai, nồng độ 60.2%.