0115. MACALLAN EASTER ELCHIES SEASONAL COLLECTION

Macallan Easter Elchies Seasonal Collection

Chúng tôi xin giới thiệu thêm một bộ sưu tập quý hiếm nữa của The Macallan.

Macallan Easter Elchies Seasonal Collection gồm 5 chai:

▪️Macallan Easter Elchies 15 năm

▪️Macallan Easter Elchies 14 năm

▪️Macallan Easter Elchies 12 năm

▪️Macallan Easter Elchies 11 năm

▪️ Macallan Easter Elchies 8 năm