0109. MACALLAN EASTER ELCHIES RELEASE

Macallan Easter Elchies Release

Đây là một trong những bộ sưu tập quý hiếm của The Macallan. Bộ sưu tập Macallan Easter Elchies gồm 6 chai rượu whisky đơn cất:

✦ Macallan Easter Elchies-2008 Release

✦ Macallan Easter Elchies-2009 Release

✦ Macallan Easter Elchies-2010 Release

✦ Macallan Easter Elchies-2011 Release

✦ Macallan Easter Elchies-2012 Release

✦ Macallan Easter Elchies-2013 Release