0103. MACALLAN EASTER ELCHIES 2008

Macallan Easter Elchies 2008

Macallan Easter Elchies 2008 được đóng chai từ hai thùng hogsheads số 9455 và 4693. Hai thùng này được chưng cất vào năm 1995 và 1996. Và được đóng chai vào năm 2008 khi đạt 12 tuổi.

Macallan Easter Elchies 2008 được phát hành 480 chai với nồng độ 59.6%.