0032. MACALLAN 1947

The Macallan Fine & Rare – Macallan 1947 (15 năm)

Macallan 15 năm được chưng cất vào năm 1947 tại nhà máy chưng cất Macallan. Rượu whisky này được đóng chai vào năm 1962.

Macallan 1947 có nồng độ 45.4% trong chai 70cl với số lượng phát hành 270 chai.