0029. MACALLAN 1940

The Macallan Fine & Rare – Macallan 1940 (35 năm)

Macallan 35 năm được chưng cất vào năm 1940, được đóng chai lần đầu vào năm 1975 và đóng chai lại vào năm 2002.

Macallan 1940 có nồng độ 43% trong chai 70cl với số lượng phát hành 420 chai.