0025. MACALLAN 1937 (32 NĂM)

Rượu whisky 32 tuổi này được chưng cất năm 1937, đóng chai đầu tiên vào năm 1969 và đóng chai lại vào năm 2002 tại nhà máy chưng cất Macallan.

Macallan 1937 có nồng độ 43%, dung tích 70cl và phát hành chỉ 174 chai. Chúng được trình bày trong hộp bằng gỗ sồi đơn giản, tinh tế.