1400.4 GLENLIVET 59 NĂM (Gordon & MacPhail 1957)

GLENLIVET 59 YEARS (Gordon & MacPhail 1957)

Glenlivet 59 năm. Một loại rượu whisky tuyệt vời được chưng cất vào năm 1957 tại nhà máy chưng cất Glenlivet và sau đó được ủ 59 năm.

Glenlivet 59 năm được trình bày trong một hộp gỗ màu đỏ với giấy chứng nhận từ Gordon & Macphail. Nút chặn và chai đựng được thổi bằng thủy tinh tinh xảo.

Rượu whisky đã được đóng chai vào năm 2016 ở mức nồng độ cồn 40,10%, dung tích 70 cl bởi Gordon & MacPhail. Một bản phát hành giới hạn cao mà bạn khó có thể tìm thấy.

Danh mục: ,