1400.3 GLENLIVET 1952 (62 NĂM)

GLENLIVET 1952 (62 NĂM)

Được chưng cất vào năm 1952, thùng rượu này đã trưởng thành trong 62 năm trước khi được lựa chọn vào năm 2014 bởi Ian Urquhart, cũng như con trai và con gái của ông.

Cask # 69133 đã trưởng thành ban đầu trong một thùng sherry nhỏ, trước khi được chuyển sang một thùng sherry lớn vào năm 1969.

Rượu whisky được trình bày trong chai thủy tinh có nắp bằng bạc độc đáo được đánh số riêng và được chứa trong một hộp đựng bằng thủy tinh kết hợp với gỗ và kim loại sáng tạo.

Chỉ có 69 decanters được phát hành.