600.5 GLENFIDDICH 50 NĂM

Glenfiddich 50 năm được chưng cất tại nhà máy chưng cất Glenfiddich bởi William Grant & Sons. Bốn thùng số 844, 845, 846 và 847 được lấp đầy vào ngày ngày 17 tháng 7 năm 1937. Thùng số 1044, 1046, 1047 và 1048 được lấp đầy ngày 25 tháng 11 năm 1939 và một số thùng 111 được lấp đầy vào ngày 14 tháng 12 năm 1939. Chúng ở trong thùng hơn một năm và được đóng chai vào ngày 26 tháng 7 năm 1991.

Glenfiddich 1937 được phát hành 500 chai, với nồng độ 43%, dung tích 700ml. Nó được trình bày trong một hộp gỗ sồi và có đi kèm theo tờ giấy chứng nhận.

Danh mục: ,