800.7 CHIVAS ROYAL SALUTE FOR ROYAL WEDDING: HARRY & MEGHAN

Nguồn gốc             : Scotland

Seri đóng chai        : Blended Scotch Whisky

Số lượng                 : 70

Nồng độ                 : 54,5%  

Dung tích               : 700ml

Facebook: https://www.facebook.com/baotangwhiskycognac