801.0 CHIVAS ROYAL SALUTE (38 NĂM)

Nguồn gốc             : Scotland

Seri đóng chai        : Blended Scotch Whisky

Độ tuổi                   : 38

Nồng độ                 : 40,0 % 

Dung tích               : 700ml

Facebook: https://www.facebook.com/baotangwhiskycognac