501.1 BOWMORE (40 NĂM)

Nhà máy chưng cất: Bowmore

Nguồn gốc             : Scotland

Độ tuổi                   : 40 năm

Seri đóng chai        : Single Malt

Số chai                   : 489

Nồng độ                 : 43,2%

Dung tích               : 700ml

Facebook: https://www.facebook.com/baotangwhiskycognac 

 

 

Danh mục: ,