1900.0 SINGLETON 54 NĂM

Nhà máy chưng cất: Singleton

Nguồn gốc             : Scotland

Độ tuổi                   : 54 năm

Seri đóng chai        : Single Malt

Năm chưng cất      : 1966

Năm đóng chai      : 2020

Số chai                   : 235

Nồng độ                 : 44,1%

Dung tích               : 700ml

Facebook: https://www.facebook.com/baotangwhiskycognac

Danh mục: ,