1900.0 SINGLETON 53 NĂM

Nhà máy chưng cất: Singleton

Nguồn gốc             : Scotland

Độ tuổi                   : 53 năm

Seri đóng chai        : Single Malt

Năm chưng cất       : 1964

Năm đóng chai       : 2017

Số chai                    : 117

Nồng độ                  : 40,6%

Dung tích                : 700ml

Facebook: https://www.facebook.com/baotangwhiskycognac

Danh mục: ,