100.5 DOUGLAS LAING’S XOP PORT ELLEN 39 NĂM 1982

Nhà máy chưng cấtPort Ellen

Nguồn gốc             : Scotland

Độ tuổi                  : 39 năm

Năm chưng cất      : 1982

Số chai                  : 1

Nồng độ                : 58,1%

Dung tích              : 700ml

Facebook: https://www.facebook.com/baotangwhiskycognac

Danh mục: ,